Blogs

Ar likumu grib aizliegt ātro kredītu izsniegšanu nakts stundās thumbnail

Ar likumu grib aizliegt ātro kredītu izsniegšanu nakts stundās

Šādas izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā tika iesniegtas izskatīšanai Ministru kabinetam ar mērķi, lai tiktu pasargātas patērētāju ekonomiskās intereses un tiktu novērstas bezatbildīgas aizņemšanās sekas. Šajos grozījumos tiek paredzēts, ka kredītus vairs nevarēs izsniegt laika posmā no plkst. 23 līdz 7 rītā, šos grozījumus izskatīšanai iesniedza Ekonomikas ministrija.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka vislabākie veidi kā pasargāt patērētājus no liekām vai pat nevajadzīgām finanšu saistībām ir vai nu veikt informatīvās kampaņas par bezatbildīgas aizņemšanās sekām, vai arī ierobežot kredītu pieejamību nakts laikā. Lai izveidotu informatīvās kampaņas ir nepieciešams papildu finansējums. Taču Ekonomikas ministrija norāda, ka šāda veida informatīvās kampaņas var radīt tikai īslaicīgu efektu, tādējādi pat nesasniedzot īsteno mērķi, jo kampaņa var nesasniegt galveno mērķauditoriju, kurai aizņemšanās nakts laikā varētu būt aktuāla. Tāpēc, pēc ministrijas domām, labākais risinājums, kas neradītu papildu fiskālo slodzi, ir aizliegt izsniegt ātros kredītus nakts laikā.

Pie šāda aizliegums ministrija ir nonākusi, analizējot Somijas pieredzi, kas arī ir saskārusies ar ātro kredītu kreditēšanas problēmu iedzīvotāju vidū. Šobrīd Somijā ir aizliegta kredīta līgumu noslēgšana nakts laika stundās. Lai arī Latvijā pagaidām nakts kreditēšana nav īpaši populāra, taču ministrija paredz, ka situācija varētu krasi mainīties, tieši negatīvā virzienā.

Šādas izmaiņas likumā galvenokārt pasargātu pašus kredītņēmējus, jo patērētājs, kuram ir parādsaistības, var izraisīt virkni sociāli ekonomiskas problēmas, kurām ir ietekme gan uz paša patērētāja labklājību, gan ekonomiku kopumā. Viens no iemesliem, kāpēc daļa Latvijas iedzīvotāji darba spējīgā vecumā atstāj Latviju, ir nespēja nokārtot savas parādu saistības, norāda ministrija.

Kredīti, kas ir noslēgti nakts stundās, parasti ir nepamatoti un arī nav racionāli izsvērti vai nav saistīti ar mājsaimniecības vajadzību nodrošināšanu. Ministrija skaidro, ka šī regulējuma mērķis ir aizsargāt patērētāja ekonomiskās intereses un vajadzības, tajā skaitā arī patērētāja intereses nenonākt pārlieku lielās parādu saistībās, kā arī nodrošināt kredīta kopējo izmaksu samērīgumu, veicināt patērētāja maksātspējas izvērtēšanu.

Ja šie grozījumi tiks pieņemti un apstiprināti, tad turpmāk tiks noteikts, ka kredītlīgumi, kuri tiks noslēgti izmantojot internetu, caur sms vai veicot zvanu, kredīta atmaksa ir veicama pa daļām proporcionāli līguma termiņam un procentu un pamatsummas apmēram ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Šo izmaiņu mērķis ir aizsargāt patērētāja ekonomiskās intereses, tādējādi pastāv iespēja, ka turpmāk procentuāli palielināsies laikus atmaksātu kredītu īpatsvars.
Autors: