Blogs

Ātrās kreditēšanas problēmas

Ātrās kreditēšanas problēmas tiks apspriestas speciāli rīkotās sanāksmēs

Nesen norīta pirmā darba grupas sēde kurā tika apspriestas ātrās kreditēšanas nozares problēmas un iespējamie risinājumi, lai veicinātu atbildīgu aizdošanu un aizņemšanos.

Darba grupa apskatīja Ekonomikas ministrijas iesniegtos priekšlikumus un vienojās ka šādas sanāksmes būs regulāras, lai labāk varētu šos priekšlikumus apspriest. Tie priekšlikumi ir – reklāmu stingrāka regulēšana, procenti likmju ierobežošana un maksātspējas rūpīgāka izskatīšana.

Nākamā tikšanās notiks pēc divām nedēļām un tajā tiks prezentēti dati par patērētāju kreditēšanas apjomiem lai detalizētāk iepazītos ar šīm tirgum raksturīgām īpašībām. Ekonomikas ministrija atbalstīs visas idejas un komentārus kas veicinās šīs nozares uzlabošanos.

Civillikumā ir paredzēts noteikt darījumu, pēc kura kredītu devējiem tiks aizliegts prasīt no klientiem nesamērīgi lielas parāda atmaksas summas.

 
Autors: