Blogs

ātrie kredīti izplatīti globāli

Ātrie kredīti ir globāli izplatīti

Ņemot vērā to, ka ātrie kredīti ir ļoti izplatīti pat globālos mērogos, pēc FKTK (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) bijušās priekšsēdētājas Irēnas Krūmanes domām, šai nozarei nepieciešama stingra uzraudzība.

Nozarē trūkts kontroles

I. Krūmane norāda uz to, ka ātrās kreditēšanas nozarei ir nepieciešama stringra uzraudzība, lai nerastos situācijas, kad uzņēmumi kuri tikai izsniedz finanšu līdzekļus, taču tos nepiesaista, nekļutu bīstami patērētājam. Tāpat nepieciešama skaidrība par šīs nozares uzņēmumu naudas izcelsmi.

Pēc FKTK domām nebanku kredītu izsniedzēju nepakļaušanās finanšu uzraudzībai nav izpaltīta tikai Latvijā, šāda situācija ir visā ES (Eiropas Savienībā), ja ne pat visā pasaulē. Tāpat pēc uzraudzības iestādes domām, ātro kredītu kompānijas aktīvi izmanto reklāmas.

Liels uzņēmumu skaits

Kad ātrās kreditēšanas nozarē darbojās vien daži uzņēmumi, īpaša uzraudzība un kontrole šai jomai vēl nebija nepieciešama. Pašlaik tirgū darbojas neskaitāmi uzņēmumi, kuru skaits mērāms simtos, līdz ar to kontrolei ir jābūt.

Svarīgi, lai cilvēki netiktu muļķoti un neuzķertos uz kredītu izsniedzējiem viltvāržiem. Spēcīgi darbojas reklāma, kas tiek izplatīta ne tikai TV, bet arī uz mobilajiem tālruņiem un pat bukletiem iedzīvotāju pasta kastītēs. Liels vilinājums aizņemties ir tādēļ, ka atšķirībā no aizņemšanās procesa bankā, viss notiek ātri un bez īpašām izziņām. Tāpat I. Krūmane norāda, ka,viņasprāt,kredītu valgos visbiežāk nonāk mazturīgi cilvēki, kā arī tādi, kuru izglītības līmenis nav augsts.

Nepieciešama politiskā līdzdalība

Lai uzraudzītu ātrās kreditēšānas nozari, pēc I. Krūmanes domām, nevar iztikt bez politiskiem lēmumiem. FKTK no šīs nozares uzraudzības ir atteikušies, jo pietrūkst noguldījumu bāzes. Juridiski ātro kredītu sniedzēji neskaitās finanšu tirgus dalībnieki, taču lai uzņēmumus uzraudzītu un kontrolētu tiktap stingri, nevar iztikt bez regulējumiem likumdošanā.

Finanšu ministrs, Andris Vilks uzskata, ka gluži tāpat, kā no bankām, arī no ātro kredītu izsniedzēju puses būtu prasāms izglītojošais darbs par visām iespējamām sekām gadījumā, ja kredīts netiek laikā atmaksāts. Viņaprāt, šādi uzņēmumi būtu regulējami tikpat stingri kā bankas, taču līdzdarboties vajadzētu arī FKTK, deliģējot savus pārstāvjus.
Autors: