Blogs

stingrākas prasības

Ātro aizdevumu reklāmām un to uzraudzībai tiks piemērotas stingrākas prasības

Ministru kabineta sēdē, tika nolemts, ka ātro kredītu izsniedzēju uzņēmumi, tiks kontrolēti stingrāk, tas tika apstiprināts arī grozījumos. Šajos grozījumos tiek noteikts, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) turpmāk būs tiesīgs pieprasīt detalizētāku informāciju no ātro kredītu devējiem , tas nozīmē, ka šādā veidā tiks nodrošināta pilnvērtīgāka šīs nozares uzraudzība, kā arī, lai spētu labāk sekot līdzi kreditēšanas tirgus izmaiņām. Šie grozījumi vēl paredz, ka nebanku kreditētājiem tiks noteiktas arī precīzākas un stingrākas prasības kreditēšanas pakalpojumu reklāmām, nosakot gadījumus, kuros reklāma vienmēr būs uzskatāma par tādu, kas veicina bezatbildīgu aizņemšanos.

Jau kopš gada sākuma Ekonomikas ministrija, PTAC un ātro kredītu uzņēmumi diskutē par dažādiem priekšlikumiem, piemēram, kā efektīvāk aizsargāt patērētāju tiesības, kā pilnveidot nebanku kreditēšanas nozari, u.c. būtiskiem jautājumiem. Speciāli izveidotā darba grupa visu šo laiku ir strādājusi pie vairāku normatīvo aktu pilnveides, kuros tika diskutēts par tādām tēmām, kā ātro aizdevumu reklamēšanas noteikumiem, maksimāli pieļaujamo procentu likmēm, līgumsodiem un kavējuma naudām, personas maksātspējas izvērtēšanas pienākumiem, kā arī par uzraudzības iestādēm iesniedzamo datu apjomu.

Savukārt ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts par visu šo ir izteicies šādi: «Mediju pastiprinātā interese par notikumiem ātro aizdevumu nozarē un Ekonomikas ministrijas darbs pie priekšlikumiem tās sakārtošanai un patērētāju efektīvākai aizsardzībai, licis sarosīties arī pašai nozarei.». D. Pavļuts saka, ka pati ātro aizdevumu nozare ir pati piedāvāja vairākas pašregulācijas iniciatīvas, taču šo iniciatīvu ievērošana un pildīšana ir brīvprātīga, tāpēc netiek risināsti aktuālie un sasāpējušies jautājumi. Tieši šo iemeslu dēļ Ekonomikas Ministrija aktīvi turpina darbu pie grozījumiem normatīvajos aktos, lai tiktu atjaunots līdzsvars starp komersantiem un visas sabiedrības interesēm, kā arī uzlabotu patērētāju aizsardzību. EM priekšlikumu mērķis ir radīt regulējumu, kas saglabā ātro kredītu pieejamību patērētājiem, bet savukārt izslēdzot iespēju ar negodprātīgas un bezatbildīgas biznesa prakses paņēmieniem gūt ātru peļņu uz grūtībās nonākušu cilvēku rēķina.