Blogs

Ātro kredītu devēji sola samazināt līgumsodu līdz 100% no kopējā parāda summas thumbnail

Ātro kredītu devēji sola samazināt līgumsodu līdz 100% no kopējā parāda summas

LNKA (Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas) biedri ir vienojušies par līgumsoda ierobežošanu, tas nozīmē, ka tagad tas nepārsniegs simts procentus no kopējā parāda summas, kas ietver gan pamatsummu, gan komisijas par kredīta izsniegšanu. Sākot ar pirmo martu un turpmāk, šis ierobežojums tiks piemērots ātriem kredītiem.
Asociācijas vadītāja Baiba Fromane norāda, ka asociācijas biedri piekrīt samērīgā līgumsoda noteikšanā, jo tā mērķis ir panākt aizņēmēja apzinīgu saistību izpildi, jo katrs neatmaksātais kredīts, rada uzņēmumiem zaudējumus.

LNKA biedri lēma pilnveidot savus klientu līgumus, iestrādājot skaidru un saprotamu informāciju par saistību pastiprināšanas līdzekļiem (kavējuma procentiem vai līgumsodiem), kas tiek piemēroti, kad aizdevums netiek savlaicīgi atmaksāts.
Fromane atzīst, ka pieņemot lēmumu par līgumsoda ierobežošanu, asociācijas biedri vēlas parādīt gan uzraugošajām institūcijām, gan politiķiem, ka šī nozare atbalsta samērīga regulējuma ieviešanu, kas neradītu riskus tās ieiešanai pelēkajā zonā un radītu papildus aizsardzības mehānismu kredītu ņēmējiem. Asociācijas biedru dati rāda, ka pašlaik maksimālais līgumsods biedru pakalpojumiem nepārsniedz 100 – 200 procentus gan no pamatparāda summas, gan no komisijas maksas.

Lai patērētāji varētu pazīt uzņēmumus, kas vienojušies ierobežot līgumsoda apmēru, asociācijas biedri izveidoja atpazīstamības zīmi «Atbildīgs aizdevējs», kas apliecina uzņēmuma apņēmību īstenot atbildīgu un godprātīgu praksi, šo zīmi var apskatīt asociācijas mājasalapā. LNKA ietilpst uzņēmumi kurām kopumā pieder 80 procenti no kopējās nozares tirgus daļas. LNKA misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un ilgtermiņa sadarbību ko pozitīvi vērtē patērētāji un valsts reglamentējošās institūcijas.

Asociācijas apkopotā statistika rāda, ka 27 procenti izsniegto kredītu ir līdz 50 latiem, 24 procenti – no 51 līdz 100 latiem, 31 procents – no 101 līdz 200 latiem un 13 procenti – no 201 līdz 300 latiem, kā arī 5 procenti citos apmēros.
Autors: