Blogs

banku vs ātrie kredīti

Bankās kredītus ir pārāk sarežģīti noformēt, tāpēc priekšroku dot ātrajiem kredītiem

Saistībā ar kredītu saņemšanu tika veikts pētījums, kurā tika jautāts, kur ir vieglāk saņemt aizdevumu – bankā vai pie ātro kredītu uzņēmumiem? Uz šo jautājumu, vairāk nekā puse jeb 52% respondentu atbildēja, ka tomēr labāk izvēlas ātros kredītus, jo aizņemties bankās ir pārāk sarežģīti, secināts tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktajā pētījumā.

Respondenti ātros aizdevumus izvēlas arī tāpēc, ka bankās ir pārāk ilgi jāgaida aizdevuma piešķiršana, tā norāda 41% respondentu. Savukārt 30% respondentu jeb trešā daļa aptaujāto atbildēja, ka bankas nepiedāvā mazas kredītu summas atšķirībā no ātro kredītu uzņēmumiem. Turpretī 27% respondentu norāda, ka banka aizdevumu nemaz nebūtu piešķīrusi.
Pēc pētījuma datiem tika secināts, ka lietoto interneta tehnoloģiju dēļ nebanku kredītdevēju sniegtos pakalpojumus respondenti vērtē kā modernus un mūsdienīgus, to atzīst 66% aptaujāto.

Baiba Fromane, kas ir LNKA vadītāja, atzīst, ka ka nebanku kreditēšana Latvijā un Eiropā vēsturiski ir attīstījusies vienā laikā ar interneta tehnoloģijām. Tā kā internets šobrīd ir plaši pieejams , patērētāji bieži vien kārto pirkuma darījumus tieši interneta vidē, tādējādi palielinās arī pieprasījums pēc ātrajiem aizdevumiem. Bankas vairāk investējušas ērtas platformas izveidei, kas paredzēta maksājumu veikšanai, savukārt nebanku kredītdevēji ir attīstījuši pārdomātu aizdevumu piešķiršanas sistēmu, uzskata Fromane.

Aptauju par ātrajiem un bankas kredītiem SKDS veica martā, aptauja tika veikta visā Latvijā, aptaujā piedalījās 1003 respondentu, vecumā vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptaujas metode: tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās.
Autors: