Blogs

Ekonomikas ministrija piedāvā samazināt izmaksas ātrajiem kredītiem thumbnail

Ekonomikas ministrija piedāvā samazināt izmaksas ātrajiem kredītiem

Ekonomikas ministrija turpina darbu pie ātro aizdevumu izsniegšanas nosacījumiem un nāk klajā ar citiem priekšlikumiem un stingrākiem regulējumiem ātro kredītu nozarei. Ministrija izstrādājusi un iesniegusi izskatīšanai Ministru kabineta komitejā priekšlikumus grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Lai veiksmīgāk izstrādātu šos priekšlikumus, ministrija piedāvāja sadarbību pašiem ātro kredītu uzņēmumiem, taču šo sadarbību tā arī nebija sagaidījusi. Tāpēc ministrija pati izstrādāja šos regulējumus un priekšlikumus, šie regulējumi paredz, ka ir jāsamazina ātro kredītu izmaksas, kā arī ir jāvērš lielāka un pastiprināta uzmanība patērētāju maksātspējas izvērtēšanai.

Ministrija vēlas panākt, ka ar likumu būtu noteikts, ka ātro kredītu izmaksām ir jābūt samērīgām un kreditēšanas līgumam piemērotā gada procentu likme nedrīkst pārsniegt 100%. Ministrija uzskata, ka šādi grozījumi varētu samazināt ātro kredītu parādnieku skaitu, kā arī nodrošinātu kredīta kopējo izmaksu prognozējamību un caurskatāmību, kā arī veicinātu patērētāja maksātspējas izvērtēšanu.

Ministrija paredz, ja tiks pieņemti šie grozījumi, tad kredīta kopējo izmaksu samazinājuma dēļ samazināsies arī kredīta kopējo izmaksu slogs. Savukārt šī sloga samazinājums veicinās to, ka kredītu ņēmējiem būs vieglāk nokārtot savas saistības ar ātro kredītu aizdevēju, tas veicinātu atmaksāto kredītu skaitu, kā arī kredītu ņēmējiem būtu iespējams pieņemt informētāku un labāk pārdomātu lēmumu par jaunu saistību uzņemšanos.

Nākamajā grozījumu punktā Ministrija vēlas , lai arī nokavējuma procentu apmēri tiktu ierobežoti. Šādi grozījumi pasargātu patērētājus no strauji pieaugošiem nokavējuma procentiem. 18% procentpunktu gadā, apmērs papildus līgumā noteiktai aizņēmuma procentu likmei noteikts, pieņemot, ka tas nevarētu pārsniegt 0,05% dienā, kas būtu uzskatāms par samērīgu maksu par kapitāla izmantošanu pēc samaksas termiņa iestāšanās.

Papildus šiem grozījumiem, Ekonomikas ministrija ir iesniegusi jau citus grozījumus izskatīšanai Ministru kabinetā. Iesniegtajos grozījumos ministrija vēlas panākt, ka tiek aizliegts patērētāja kreditēšanas līgumu laikposmā no plkst. 23 līdz 7 rītā. Ministrija uzskata, ka tādējādi tiks novērsta vai samazināta bezatbildīga aizņemšanās un izrietošās sekas.
Autors: