Blogs

EM darba grupa cenšas pilnveidot ātro kredītu nozares darbību thumbnail

EM darba grupa cenšas pilnveidot ātro kredītu nozares darbību

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) ne banku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju aptaujas dati liecina, ka ne banku kreditēšanas tirgū ir vērojams kreditēšanas apjoma pieaugums.
PTAC ziņo – kā rezultātā, kreditēšanas apjoma pieaugums, izraisa visaugstāko kredītmaksājumu kavējumu īpatsvaru. Tas liecina par patērētāju nepietiekamu maksātspējas izvērtēšanu izsniedzot aizdevumus no sniedzēju puses, kā arī bezatbildīgu aizņemšanos no patērētāju puses. Vērtējot bezmaksas ātro kredītu piedāvājumu, ir redzams, ka 44 procenti no bezmaksas izsniegtajiem ātrajiem aizdevumiem tiek pagarināti, līdz ar to par tiem tiek maksāta pagarināšanas maksa. Informācija apkopojumam tika saņemta no ne banku tirgus dalībniekiem, kas sastādīja 78 procentus no visa tirgus dalībnieku skaita.

PTAC ne banku sektora tirgus apkopojums par 2012.gada pirmajiem trim ceturkšņiem rāda, ka patēriņa kreditēšanā ir vislielākais izsniegto kredītu apjoms – 41 miljons latu (40 procenti no izsniegtā kredītu apjoma), ātrie kredīti – 23 miljons latu (22,6 procenti no izsniegtā kredītu apjoma), bet kredīti pret ķīlu – 19,6 miljoni latu (19 procenti no izsniegtā kredītu apjoma).

Vērtējot šo jomu pēc kredīta ņēmēju vecuma, ir ievērojama tendence, ka vislielākais īpatsvars ātro kredītu sektorā ir jaunajiem klientiem, klientu vecums ir no 18 līdz 30 gadiem un procentuāli tie ir 42,9 procenti.
PTAC secina, ka kopējais kavēto līgumu skaits ir liels – 27 procenti. Vislielākais ar kavējumu esošo saistību skaits ir ātro kredītu jomā, kurā tas sastāda 33 procentus no visām saistībām.

PTAC direktore Baiba Vītoliņa sacīja, ka tas pie kā šobrīd stāda PTAC ir vienotu patērētāju maksātspējas vērtēšanas kritēriju izveide, kas vadīs pie godīgas komercprakses, tādējādi mazinot bezatbildīgas aizņemšanas veicināšanu patērētāju vidū. Neskatoties un to, ka jau daudz kas ir paveikts, ir jāturpina strādāt, lai nodrošinātu augstāku patērētāju interešu aizsardzību kreditēšanas jomā. EM izveidotā darba grupa uzskata, ka galvenās problēmas ne banku kreditēšanas tirgū ir – nepietiekama klientu maksātspējas vērtēšana, nesamērīgi augstas procentu likmes un nepietiekamu patērētāju izpratni par uzņemtajām saistībām un iespējamām sekām.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts sacīja, ka ātro kredītu nozare piedzīvo vāji regulētu, bet strauju izplešanos. Ņemot vērā vidējo aizdevumu summu, problēma ir reāla un rada nopietnus riskus virknei Latvijas kredītu ņēmēju. Viņš uzskata, ka ir jāierobežo ātrās peļņas iespējas uz grūtības nonākšanu cilvēku rēķina un tāpēc tiek strādāts pie stingrākām prasībām gan attiecībā uz reklāmu un mārketinga aktivitātēm, gan klientu maksātspējas izvērtēšanu.
Plānots ierobežot gada procentu likmes, nokavējuma procentu, līgumsoda un citu maksājumu maksimālo apmēru līgumos.
Darba grupa iesaka regulāri apkopot detalizētu informāciju par ne banku kreditēšanas tirgu. Tiek izvērtēts priekšlikums ne banku kreditēšanas pakalpojuma sniedzējam noteikt par pienākumu sniegt PTAC plašāku informāciju par izsniegtajiem aizdevumiem un to atmaksu.

Darba grupā tiek izskatīti priekšlikumi kā, līgumsoda kopējā apmēra ierobežojums, aizliegums izsniegt kredītu ātrāk kā 12 – 24 stundas pēc tam, kad patērētājs veicis kredīta pieprasījumu, noteikt kā pienākumu kredīta devējam pēc minētā termiņa paiešanas saņemt atkārtotu patērētāja apstiprinājumu kredīta vajadzībai, kavējuma procentu ierobežošana, kā arī dubulto sankciju aizliegums. Darba grupai detalizēti priekšlikumi un nepieciešamie grozījumi jāsagatavo līdz 1.aprīlim.

2013.gada pirmajā pusgadā PTAC plāno izstrādāt vadlīnijas patērētāju maksātspējas izvērtēšanai un vadlīnijas par godīgu un atbildīgu komercprakses īstenošanu patērētāju kreditēšanas jomā.
Autors: