Blogs

ātro kredītu summa

Izsniegto ātro kredītu summa jau pārsniedz 46 000 000 latu

LNKA aprēķini liecina, ka LNKA biedru kopējais kredītportfelis veido 46 000 000 latu.

Skatoties uz to, ka asociācijā nav apvienojušas visas ātro kredītu kompānijas, var secināt, ka summa ir vēl lielāka. Pēc LNKA datiem šajā gadā licences saņēma 16 uzņēmumi, no kuriem 12 ir asociācijas biedri (biedru kopējā tirgus daļa 82,5 procenti).

Asociācijas apkopotie dati liecina, ka pagājušā gada beigās kompānijām bija 175 000 klientu, vidējā aizdevuma summa bija 125 lati, kā arī vidējais kredīta termiņš bija 28 dienas.

Sektorā nodarbināto cilvēku skaits – 263.

LNKA biedri 1.februārī parakstīja Labas prakses standartu. Tas paredz, ka uzņēmumi, kas ir aosciācijas biedri, neizsniegs atros kredītus personām līdz 20 gadiem, kā arī rūpēsies par patērētāju aizsardzību.

LNKA izveidos reģistru, lai ikviena asociācijas biedra klients varētu vērsties ar lūgumu par aizdevuma nepiešķiršanu. Šāds klienta rakstveida lūgums būs neatsaucams, kā arī būs spēkā trīs gadus no iesniegšanas brīža.
Autors: