Blogs

Kad rodas neparedzēti izdevumi, parasti lieto ātros kredītus thumbnail

Kad rodas neparedzēti izdevumi, parasti lieto ātros kredītus

2012. gadā rīkotajā aptaujā, par ātro kredītu aizņemšanas cēloņiem, tika noskaidrots, ka visbiežāk kredītu aizņemas neparedzētu vai ārkārtas gadījumu dēļ.

Respondentiem tika jautāts, kādos gadījumos viņi visbiežāk noformē ātros kredītus:

 • Aizņemas neparedzētu vai ārkārtas gadījumu risināšanai (64%);
 • Aizņemas citu kredītu atmaksai ( 16%);
 • Aizņemas ikdienas vajadzību apmaksāšanai (17%);
 • Aizņemas atpūtas un izklaides vajadzībām (3%).

Aptaujātiem bija jānosauc iemesli, kāpēc viņi izvēlās tieši ātros kredītus. Aptaujas rezultātā, apkopojot respondentu atbildes, tika secināti šādi iemesli par labu ātrajiem kredītiem:

 • Kredītu var ātri saņemt;
 • Noformēja kredītu, jo nevelējās aizņemties no radiniekiem vai draugiem;
 • Ātro kredītu aizņēmumiem ir ērts darba laiks;
 • Ātriem kredītiem ir saprotami atmaksas noteikumi;
 • Nevēlās aizņemties bankā;
 • Izvēlējas ātro aizdevumu, jo nevēlas veikt ilgtermiņa atmaksu.

Vairāk par 50% aizņēmēju atdot kredītu noteiktajā datumā

Aptuveni 55% aptaujāto apgalvo, ka kredītu ir spējīgi atmaksāt tieši tajā datumā, kurš ir norādīts līgumā, 28% respondentu atbildējuši, ka aizņemto naudas summu atmaksā ātrāk par līgumā noteikto datumu un vel aptuveni 17% aptaujāto kavē atmaksas termiņu, tomēr kredīta atmaksu veic vēlāk, pagarinot kredīta atmaksas termiņu.

Kā parādīja aptaujas dati, aizdevumu summas ir salīdzinoši nelielas. Visvairāk aizņemtā summa ir 100-200 latu. Otrajā vietā ar 10% starpību atrodas aizņēmuma summa no 50-100 latiem, savukārt trešajā vietā atrodas aizņēmuma summa no 200-300 latiem. No šiem datiem var secināt, ka vairākums aizņēmēju izmanto pakalpojumu tikai vienu vai divas reizes.

Vairākums ātro kredītu ņēmēju ir personas vecumā virs 30 gadiem

Pamatoties uz aptaujas datiem, kredītu ņēmējus pēc vecuma var iedalīt 3 grupās:

 • Kredītu ņēmēji no 18-24 gadu vecuma – 15%;
 • Kredītu ņēmēji no 31-40 gadu vecuma – 36%;
 • Kredītu ņēmēji no 41-50 gadu vecuma – 26%.

Cik bieži tiek ņemti ātrie kredīti

Aptaujas laikā tika noskaidrots, ka 29% aptaujāto respondentu pēdēja gada laikā ātro kredītu bija noformējuši 2-3 reizes, 24% – vienu reizi un 22% – 4-5 reizes, vēl 13% ātro kredītu ņēmēju Latvijā pēdējā gada laikā aizņēmušies 6-9 reizes, 6% – 10-12 reizes, vēl 6% – 13 reizes un vairāk. Šie dati pierāda, ka ¼ daļa, jeb 25% ātro kredītu ņēmēju Latvijā aizņemas pārāk bieži, pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz sešas – 13 reizes. Turklāt, populārākais kredītu izmērs svārstās no 200 līdz 500 latiem.

Tika jautāts arī par ātro kredītu aizdevumu summām, 75% aptaujāto uzskata, ka piedāvātā summa atbilst viņu vajadzībām, vēl 19% uzskata, ka ātro kredītu aizdevumu summas ir mazas un vēl 6% respondentu uzskata, ka aizdevumu summas ir lielas.

Uz jautājumu, vai potenciālie klienti saprot aizdevuma līguma nosacījumus, 82% aptaujāto respondentu atbildēja, ka līguma noteikumi ir skaidri un izprotami, savukārt par daļēji skaidriem, uzskata 14% aptaujāto, 3% nelasa līgumu nosacījumus un 1% aptaujāto uzskata nosacījumus par neskaidriem.

Aptaujā piedalījās 552 respondenti, kuri vismaz 1 reizi ir saņēmuši ātro aizdevumu.
Autors: