Blogs

Kredītu reģistrā pagājušā gada beigās tika apkopota informācija par 965 400 personu un 2 764 000 saistību thumbnail

Kredītu reģistrā pagājušā gada beigās tika apkopota informācija par 965 400 personu un 2 764 000 saistību

Kredītu reģistrā, ko izveidoja Latvijas Banka, pagājušā gada beigās tika apkopotas ziņas par 965 400 personām, kas ir gandrīz par 3 procentiem vairāk salīdzinājumā ar 2010.gada beigām, kā arī ziņas par 2 764 000 saistību.
2011.gada 31.decembrī, pamatojoties uz centrālās bankas datiem, Kredītu reģistrā bija saņemtas ziņas par 965 367 personām.
Sākot ar Kredītu reģistra izveidi un skaitot līdz 2011.gada beigām reģistrā bija iesūtītas ziņas aptuveni par 2,8 miljoniem saistībām, tā skaitā arī spēkā esošajiem un atmaksātiem aizdevumiem. Bankas bija ievadījušas 1 921 059 saistības, saistītas komercsabiedrības saistības – 812 tūkst., krājaizdevu sabiedrības – 30 tūkst. saistības un apdrošinātāju saistības 361 saistības apmērā.

Vislielākais saistību skaits Kredītu reģistrā ir to saistību skaits, kuru apmērs ir mazāks par 1000 latu, tādu ir 1 694 707 saistības, saistību apmērā 1000 – 10 000 latu ir 743 705 saistības, 236 891 saistības kuriem apmērs ir 10 tūkst.- 50 tūkst. latu un saistību kuru apmērs ir >50 tūkst. latu ir 88 846 saistības. Latvijas Bankā atzina, ka joprojām visvairāk ir reģistrēti patēriņa kredīti un to īpatsvars salīdzinājumā ar 2011.gada 30.septembri pieauga no 50 līdz 50,3 procentiem no visu saistību skaita. Kredītu reģistrā 2011.gada beigās bija 1 342 627 spēkā esošas saistības, kuru kopējais atlikums bija 13 990 000 000 latu.

Ziņas par aizņēmēju saistību atlikumu 12 920 000 000 latu apmērā sniegušas bankas, par 1 050 000 000 latu atlikumu ziņas sniedza saistītās komercsabiedrības, par 100 000 000 latu atlikumu ziņas sniedza apdrošinātāji un par 9 000 000 latu atlikumu – krājaizdevu sabiedrības. Salīdzinot ar 2011.gada septembra beigām 2011.gada beigās Kredītu reģistra dalībnieku aizņēmēju saistību atlikumu kopapmērs samazinājies par 300 000 000 latu uzsvēra Latvijas Bankā un norādīja, ka pārmaiņas vērojamas visās dalībnieku grupās, bet visvairāk – banku aizņēmēju saistību grupā kuru atlikumu kopapmērs ir samazinājies par 280 000 000 latu.

No 998 254 saistībām ar atlikumu latu saistību veidu dalījumā 460 044 aizņēmēju saistības bija patēriņa kredīti, 436 040 saistības – norēķinu kredīti, 35 112 saistības – finanšu līzinga darījumi un 17 820 saistības – kredīti mājokļa iegādei. No 328 475 saistībām ar atlikumu eiro saistību veidu dalījumā 123 129 aizņēmēju saistības bija kredīti mājokļa iegādei, 83 637 aizņēmēju saistības – patēriņa kredīti, 60 353 aizņēmēju saistības – finanšu līzinga darījumi, 19 228 saistības – norēķinu karšu kredīti, 12 411 saistības – operatīvā līzinga darījumi, 9944 aizņēmēju saistības – pārējie kredīti.

Savukārt no 14 200 aizņēmēju saistībām ar atlikumu ASV dolāros saistību veidu dalījumā 6454 saistības bija norēķinu karšu kredīti, 4002 saistības – kredīti mājokļa iegādei, 1362 saistības – komerckredīti, 1199 saistības – patēriņa kredīti. Pagājušā gada beigās Kredītu reģistrā bija 95 dalībnieki, tostarp 23 bankas un astoņas ārvalstu banku filiāles, kā arī 25 komercsabiedrības, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, viņām ir ciešas attiecības ar banku, Kredītu reģistra dalībnieka statusu 2011.gada ceturtajā ceturksnī zaudēja “Inserviss group”, “Baltikums līzings” un Raunas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība.
Autors: