Mājas lapas www.atrikrediti.lv lietošanas noteikumi

Terminoloģija

Apmeklētājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura internetā apmeklē SIA Ademia oficiālo mājas lapu www.atrikrediti.lv.

Mājas lapa – kompānijai SIA Ademia piederošā vietne internetā www.atrikrediti.lv un visi tās apakšdomēni, kategorijas un apakškategorijas, kā arī grafiskie un dizaina elementi.

Saite – grafisks attēls, reklāmkarogs un/vai teksta saturs mājas lapā vai e-pasta ziņojumā, kas ļauj apmeklētājam pāriet uz citu dokumentu, resursu vai vietni internetā; tā ir norāde (rinda) ar pilnu URL adresi uz vajadzīgo failu.

Vīruss – jebkāda veida tehnisks risinājums, kas var radīt tiešus un netiešus zaudējumus mājas lapas apmeklētājiem, piemēram, ievākt datus par apmeklētājiem, uzspiest produkta pārdošanu u.c.

Noteikumi

. Šīs mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus (reklāmkarogus, attēlus), kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas civilo tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt, atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem ar likumu aizliegtiem nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.

2. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt SIA Ademia produktus vai pakalpojumus.

3. SIA Ademia ir veikusi atbilstošas darbības, lai mājas lapā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tā to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu. Tāpat SIA Ademia nav atbildīga par mājas lapas satura vai tajā esošās informācijas piemērotību.

4. Jebkādu informāciju vai viedokļus mājas lapā SIA Ademia izsaka, pamatojoties uz informāciju no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti.

5. Mājas lapā www.atrikrediti.lv publicētā informācija par pakalpojumu sniedzējiem ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem, ja vien nav norādīts citādāk. Norādītā informācija ne vienmēr atspoguļo nosacījumus, kas tiks piemēroti jauniem darījumiem vai esošai situācijai. Jums vienmēr jāpārbauda informācija pirms darījumu veikšanas.

6. Lapa piedāvā pieeju citām SIA Ademia mājas lapām. Mājas lapa var piedāvāt arī piekļuvi trešo pušu mājas lapām caur attiecīgām saitēm, piedāvāt vai paziņot par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem un informāciju. SIA Ademia nav pārbaudījusi un nav atbildīga par citu pušu, kas nav SIA Ademia, piedāvāto mājas lapu saturu, ieskaitot šādu pušu piedāvātos produktus un pakalpojumus.

7. Lai gan SIA Ademia uzskata, ka mājas lapā nav vīrusu, ļaunprātīgu programmatūru un citu kļūdu, kas varētu ietekmēt Jūsu IT sistēmas, Jūs piekļūstat un izmantojat mājas lapu uz savu paša atbildību. SIA Ademia neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies mājas lapas izmantošanas dēļ.

8. SIA Ademia neuzņemas nekādu atbildību par mājas lapas pieejamību.

9. Ne SIA Ademia, ne arī tās amatpersonas un darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem, tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no mājas lapas pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts Jūsu datoram IT sistēmu, kas nodrošina mājas lapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ.

10. Dati, kas ievadīti pieprasījuma veidlapās, netiek atklāti trešajām personām.

11. Mājas lapā publicēto materiālu autors ir SIA Ademia. SIA Ademia un tās struktūrvienībām ir visas īpašuma tiesības, autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mājas lapu un produktiem un pakalpojumiem, kas minēti mājas lapā, ja vien nav norādīts, ka šādas tiesības pieder trešajām personām.

12. Kā šīs mājas lapas apmeklētājs Jūs varat apskatīt un izdrukāt augstākminēto saturu tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.

13. SIA Ademia kompānijai ir tiesības jebkurā laikā mainīt un ieviest jaunus mājas lapas lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā, tiklīdz noteikumi ir publicēti mājas lapā. Mājas lapas materiālu izmantošana pēc noteikumos veiktajām izmaiņām automātiski nozīmē, ka lietotājs piekrīt ievērot mājas lapas noteikumus.