Blogs

PRIVĀTPERSONU MAKSĀTNESPĒJA thumbnail

PRIVĀTPERSONU MAKSĀTNESPĒJA

Maksātnespēja | Neviens no mums nav pasargāts no finansiālām problēmām. Labi atmaksātas darba vietas var pazust, kā arī darba alga var būtiski samazināties, taču kredītsaistības gan nav nekāds draugs un nepazudīs kopā ar darba vietu vai algas samazinājumu. Kredītsaistības turpinās Jums sekot, kamēr tās būsiet pilnībā atmaksājis. Protams, ka bankas vēlas atpakaļ izsniegtos aizdevumus un procentus- jūs taču arī vēlaties atgūt lietas vai finases, kuras esat aiz labas sirds aizdevis kādam draugam vai paziņam.

Kredīta netgriešanas gadījumā, aizdevuma izniedzējam ir tiesības vērsties pie kredītu piedzinējiem, tomēr ja runa ir par lielām naudas summām, var gadīties, ka piedzinēji nemaz no oficiālām iestādēm nenāk… Tāpat ieķīlātie īpašumi (gan kustamie, gan nekustamie) var nonākt izsolēs un atlikušās neatmaksātās naudas summas tiks piedzītas no jebkuriem aizņēmēja ienākumiem, līdz kredīta pilnīgai atmaksai.

Privātpersonas par maksātnespējīgām pasludina tad, kad tās vairs nav spējīgas atmaksāt jeb segt savas kredītsaistības. Latvijā pirmais maksātnespējas likumprojekts tika izveidots 2008. gadā, laikā, kad mūsu valsti skāra ekonomiskā krīze.

2008. gads bija aktīvākais laika periods, kurā cilvēki pasludināja maksātnespēju. “Treknajos” gados privātersonas bija izlēmušas veikt aizņēmumus bankās un kredītiestādēs- īpašumu būvei vai iegādei, biznesam. Tomēr sākoties ekonomiskajai lejupslīde, daudziem cilvēkiem samazinājās algas, īpašumu vērtības kritās, kā arī darba vietu skaits samazinājās. Kredītu summas gan no visas šis jezgas nemainījas, kas noveda cilvēkus pie “maksātnespēja privātpersonām ” jeb “bankrota”.

Likumprojekta noteikumi tika izmainīti un papildināti līdz 2010. gadam, kas maksātnespēju padarīja par daudz vienkāršāku un izdevīgāku procesu, nekā tas sākotnēji tika izveidots. Pasaulē šo praksi piekopj jau desmitiem gadu, kas atbrīvo fiziskas personas no kredītsaistībām, pasludinot to fizisko un ekonomisko maksātnespēju. Iziešana cauri šim procesam var Jums ļaut ātri vien izkļūt no parādiem, un turpināt dzīvot savu dzīvi bez nekādām kredītsaisībām.

Maksātnespēja

Kā iespējams pasludināt privātpersonu un fizisku personu maksātnespēju?

Pieteikt sevi fiziskas personas maksātnespējas reģistram jums ir iespējams, divos gadījumos:

1. Ja Jūsu aizņēmuma summa sasniedz  7157 eiro (vai vairāk) un ir sasniegts noteiktais atmaksas termiņš;

2. Ja Jūsu aizņēmuma summa sasniedz 14314 eiro (vai vairāk) un apzinaties, ka maksātnespējas status tiks sasniegts gada laikā. Lai pieteiktu maksātnespēju, Jums ir jāspēj pamatot to, ka šis status tiešām Jums ir jāsaņem, jo neesat spējīgs atgriezt aizdevumu.

Lai maksātnespēju nemēģinātu pasludināt ikviena privātpersona, kurai ticis izsniegts aizdevums, un kuras aizdevums pašlaik ir robežā no 7157 līdz 14314 ( vai vairāk) eiro, ir jāiepazīstas ar visu likumā noteikto kārtību, kādā iespējams pasludināt maksātnespēju. Kritēriji pēc kuriem jāvadās privātpersonai, kura vēlas pasludināt maksātnespēju:

• Maksātnespēja pieteicējam jābūt oficiālai darba vietai, vismaz ar valsts noteikto minimālo mēnešalgu;

• Jābūt brīvajiem līdzekļiem, kuru summa nav mazāka par 645 eiro, lai būtu iespējams nosegt visus izdevumus, kuri būs saistīti ar maksātnespējas procesu;

• Jābūt Latvijas pilsonim, vai arī derīgai uzturēšanās atļaujai Latvijas Valsts Republikā;

• Iepriekšējajos 10 gados Jūs nedrīkstat būt gājis cauri citam procesam, kurš saistīts ar maksātnespējas iesniegšanu;

• Nedrīkst būt sniegtai nepatiesa informācija par Jūsu ienākumiem, finansiālo stāvokli vai nekustamajiem īpašumiem;

• Uz konkrēto mērķi (kādēļ ņēmāt aizdevumu) jābūt iztērētam ne mazāk kā 70% no izsniegtā aizdevuma;

• Nedrīkst būt iesaistītam nekāda veida kriminālprocesos par nodokļu nemaksāšanu.

Procesa gaitā visa fiziskās personas maksātnespējas manta tiek nodota aizdevēja īpašumā un nonāk izsolē, parāda dzēšanai. Ja ar mantas pārdošanu izsolē nepietiek (netiek savākti pietiekami daudz finasiālie līdzekļi), tad maksātnespējīgajai privātpersonai no katras savas mēnešalgas aizdevējam jāmaksā 30%, līdz aizdevuma summa tiek pilnībā atmaksāta. Parasti šāds maksātnespējas un kredītatmaksas termiņš ir 2 līdz 4 gadi.

Lai gan maksātnespējas saņemšanas process šī raksta sākumā liekas visai kārdinošs, jo izklausās, ka saņemot “bankrota” statusu, Jūs būsiet ieguvējs, tad tā nav. Jums jebkurā gadījumā būs jāatgriež aizdevējam visa kredīta summa, tikai daudz smagākā ceļā (zaudējot savus īpašumus, utt). Godīgi sakot- es pat nesaprotu, kādēļ ir jāiet cauri visam šim procesam, ja beigās tāpat jūs nāksies atgriest visu summu, līdz pēdējam centam.

Tādēļ atgādinam arī šoreiz, tāpat kā katrā rakstā, kuru ievietojam šajā blogā- veiciet aizņēmumu, kuru būsiet spējīgs atmaksāt arī tad, ja zaudēsiet darbu, vai piedzīvosiet manāmu algas samazinājumu! Izvērtējiet savas iespējas atmaksāt aizdevumu!