Blogs

ātro kredītu parādnieki

Tiek novērota bīstama tendence «ātro aizdevumu» parādnieku vidū

Personas, kuras ir parādā ātro kredītu uzņēmumiem aizvien biežāk izvēlas saņemt darba samaksu aploksnē, savukārt, ja tas ir neiespējami, dodas peļņā uz ārzemēm. Raidījumam «De facto» ir sniegta informācija par kādu Latvijas kompāniju, kurā tiek nodarbināti simtiem cilvēku. Raidījumā tiek vēstīts, ka šī uzņēmuma vadītājs nevēlējās saukt savu vārdu, taču informācija, ar kuru viņš dalījās bija visnotaļ šokējoša. Proti, uzņēmuma darbinieki vēlas saņemt algu aploksnē, tādējādi izvairoties no ātro kredītu parādu piedzīšanas. Tas viss ir iesākums bīstamai tendencei.

Šāda negatīvā situācija ir notikusi tāpēc, ka tiesu izpildītāji vēstules sūta uzņēmuma vadībai, ar pieprasījumu, ka parādniekam ir jāatskaita katru mēnesi no darba algas noteikta summa. Raidījumā tiek minēts konkrēts šāds gadījums: vienam no uzņēmuma darbiniekiem bruto alga ir 350 lati, pēc nodokļu nomaksas un pārskaitījuma tiesu izpildītājam 30% apmērā, beigās darbinieks neto algā saņem vien 173 latus un 28 santīmus.

Saskaroties ar šādu situāciju, darbinieks izvēlas iesniegt atlūgumu darba devējam taču šāds iznākums ir nelabvēlīgs reģiona uzņēmumam. Citus kvalificētus un strādāt gribošus speciālistus lauku reģionā ir grūti atrast, turklāt šāds gadījums nav jaunums. Andris Spore, kurš ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs ,teic, ka brīdī, «kad tiek saņemts mans rīkojums par ieturējuma izdarīšanu 30% apmērā pēc nodokļu nomaksas, darbinieks izvēlas izbeigt darba attiecības ar konkrētu uzņēmumu. Šādiem darbiniekiem (parādniekiem), tiek samazināta darba samaksa, tādējādi izvairoties no tiesu izpildītāju lēmuma izpildes. ».

Turklāt Saeimā šobrīd atrodas grozījumi Civilprocesa likumā. Grozījumos tiek paredzēts, ka nākotnē tiesu izpildītājs nebūs pilnvarots piedzīt trešdaļu no parādnieka ikmēneša ienākumiem, ja tie ir minimālās algas apmērā. Darbiniekam «uz rokas» būs jāatstāj vismaz 200 latu. Spore paredz, ka šie grozījumi palielinās to parādnieku skaitu, no kuriem piedzīt naudu nebūs iespējams. Jau šobrīd 70% gadījumu parādu piedzīt neizdodas. Šādu parādnieku lietas tiek dēvētas par «bezcerīgām».

Daļa parādnieku visiem spēkiem cenšas izvairīties no savu parādu nomaksas arī situācijās, ja aizdevuma summa , nav mērāmas tūkstošos, bet sastāda vien pārsimts latu . Taču jāatceras – pat, ja uz laiku no tiesu izpildītāju nagiem izdevies izkļūt, šiem lēmumiem nav noilguma. Pat pēc 20 gadiem var pieprasīt parādu atmaksāt.
Pagājušājā gadā ātros aizdevumos tika izsniegti 115 miljoni latu. Citiem vārdiem sakot, Tēlaini runājot – ikviens Latvijas iedzīvotājs, sākot no jaundzimušā un beidzot ar sirmgalvi, pagājušajā gadā bija kredītsaistībās 55 latu vērtībā
Autors: