Blogs

valsts pabalsts

Vai ātrais kredīts liedz saņemt valsts pabalstu?

Vienā no „Tautas balss” raidījumiem tika informēts par kādu ģimeni Kurzemē, kura ārkārtas nepieciešamības dēļ – vētrā izgāzta loga, paņēmusi ātro kredītu. Kad šis fakts nācis atklātībā sociālā dienesta darbiniekiem, tas bijis par iemeslu, lai ģimenei atteiktu valsts garantēto minimālo pabalstu (GMI).

Ciemā nav iespēju strādāt algotu darbu

Tāšu ciems sevī ietver tikai dažas mājas un arī darba iespējas šeit tikpat kā nav. Daudzdzīvokļu nami, kuri pieder pagastam, atrodas ārkārtīgi nolaistā stāvoklī. Vienā no šādiem namiem dzīvo Dzintars, Baiba un viņu divi bērni. Ģimene ir kārtīga, vīrs nav dzērājs un gādā par savējiem, cik spēj.

Dzintars norāda uz to, ka logi ir bijuši tik sliktā stāvoklī, ka uznākot vētrai, viens no tiem tika vienkārši iepūsts istabā. Nācās ņemt ātro kredītu, lai varētu salabot logu, it īpaši tādēļ, ka tuvojās ziema.

Tiek liegts GMI pabalsts

Ģimenes ienākumi ir vien 50 lati, kurus Dzintars nopelna strādājot gaterī un 15 lati – bērnu pabalsta nauda, tādēļ sieva Baiba vērsusies pagasta sociālajā dienestā GMI pabalsta saņemšanai. Tiklīdz nokārtota pabalsta piešķiršana, aprēķināts pabalsts 130 latu apmērā.

Brīdī, kad sociālais dienests uzzinājis, par ātro kredītu, tā GMI pabalsta saņemšana ģimenei tika liegta. Tiek uzskatīts, ka šī naudas summa ir iztikas līdzeklis, līdz ar to pabalsts nav nepieciešams. Raidījumam Tautas balss Baiba neslēpj savu izmisumu, sakot, ka ļoti uztraucas par bērniem un jūtas vainīga, ka nav iespējams atrast darbu, lai nebūtu jābūt atkarīgai no GMI vai kāda palīdzības.

Tāpat Dzintars ir sašutis par to, ka pagasts nav samazinājis īres maksu, jo ģimene ir ielikusi ēkā pilnīgi jaunu logu, kā arī sociālais dienests pat neiedziļinās lietas būtībā, noskaidrojot kādam mērķim kontā ienākusi aizdevēju nauda.

Sociālā dienesta viedoklis

Tiek uzskatīts, ka sieva apzināti slēpusi faktu, par šāda konta esamību. Konts izmantots, lai aizņemtos naudu, tā uzskata I. Gintaute, Grobiņas novada domes sociālā darbiniece. Tāpat tiek minēts fakts, ka ģimenei ir tikai trūcīgas ģimenes statuss, bez GMI pabalsta.

Sociālā darbiniece uzskata, ka konkrētajai ģimenei nav krīzes situācija, viņasprāt, cilvēki ir pieraduši dzīvot no pabalstiem kā no algas.

Dzintars bija plānojis no saviem kaut niecīgajiem, bet ienākumiem pamazām ātro kredītu atdot, taču pašreiz viņš ir satraucies, jo šāda situācija bija neparedzama.

Lēmums ir pārsūdzams

Vadoties no negatīvas pieredzes sadarbībā ar sociālo dienestu, Dzintars situācijā ar izpūsto logu, vēlējies tikt galā paša spēkiem, lai gan būtu varējis rakstīt iesniegumu ar lūgumu logu salabot. Katras pašvaldības kompetencē ir izvērtēt attiecīgās ģimenes situāciju un pieņemt lēmumu. Ministru kabineta noteikumi tiešām paredz, ka aizdevums tiek definēts kā ienākums, taču tā robeža ir ļoti trausla, tā situāciju skaidro Labklājības ministrija.

Pārsūdzot sociālās darbinieces pieņemto lēmumu Grobiņas novada pašvaldībā ir cerība, ka viss var tikt izskatīts atbilstoši reāli esošajai situācijai, nevis stingri pēc likuma.
Autors: